ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30

Jak w ciągu roku rozwijają się kolejne drzewa - kwiecień

Licznik odwiedzin:

 Kwiecień

Jak sama nazwa wskazuje, kwiecień to przede wszystkim miesiąc intensywnego kwitnienia bardzo wielu gatunków drzew i krzewów. Okazuje się, że nie tylko - u zdecydowanej większości w kwietniu rozwijają się też liście.

Na początku kwietnia rozpoczyna kwitnienie wiele gatunków drzew ozdobnych i owocowych. Jednym z nich jest śliwa wiśniowa. Gęsty wysyp
białych kwiatów jej kaukaskiej odmiany o nazwie 'Ałycza' pojawia się zwykle w pierwszym tygodniu kwietnia (czasami nawet już pod koniec marca), a więc
w czasie, gdy prawie żadne drzewa nie mają jeszcze liści. Także na początku kwietnia zakwitają czerwonokwiatowe odmiany śliwy wiśniowej, np. 'Pissardi'.
Śliwa wiśniowa - kwiaty
Forsycja pośrednia Magnolia pośrednia
W pierwszej połowie kwietnia pod względem kolorystyki zdecydowanie dominują śliwy wiśniowe, forsycje oraz magnolie.


Na początku kwietnia zakwitają kwiaty, a zaraz po nich rozwijają się
żywozielone szpilki modrzewi (na zdj. u modrzewia europejskiego).
Do jednych z najwcześniej
rozwijających się na wiosnę
należą także liście
czeremchy () i głogu.
Do drzew najwcześniej zawią-
zujących owoce należą wiązy.

Na zdjęciu tworzące się w 1. połowie
kwietnia owoce w. szypułkowego:
Rozwijające się żeńskie szyszeczki modrzewia europejskiego Rozwijające się igły modrzewia europejskiego Czeremcha zwyczajna - kwiaty Młode owoce wiązu szypułkowego

Klon zwyczajny wiosną

Przed połową kwietnia zakwita klon zwyczajny. Jego obfite, bardzo jaskrawe,
żółtozielone kwiaty sprawiają wrażenie, jak gdyby drzewo miało liście. Po opisanych wyżej
(kwitnących na żółto, biało i różowo) roślinach ozdobnych, to właśnie klon zwyczajny
jest najbardziej wyróżniającym się kolorystycznie drzewem w połowie kwietnia.
Kwiaty klona zwyczajnego Kwiaty klona zwyczajnego

Około połowy kwietnia, a więc w czasie gdy liście większości gatunków drzew dopiero zaczynają się rozwijać z pąków, ligustr pospolity (po lewej),
wierzba płacząca (w środku) i bez czarny (po prawej) posiadają już prawie kompletny ich garnitur. Wraz z kwitnącym obficie klonem zwyczajnym,
rośliny te są we wspomnianym okresie głównymi (poza zimozielonymi) "producentami zieleni". Około połowy kwietnia zakwita też jesion wyniosły.
Ligustr pospolity Wierzba płacząca Rozwijające się liście bzu czarnego


Kwiaty wiśni ptasiej
Jeśli chodzi o produkcję bieli, to w połowie kwietnia do śliw wiśniowych
(w tym Ałyczy) dołączają oszałamiająco wręcz kwitnące czereśnie (po lewej)
i czeremchy zwyczajne (u dołu po lewej). Mniej więcej w tym samym
czasie zakwitają grusze (u dołu po prawej).
Czeremcha zwyczajna - kwiaty Kwiaty gruszy pospolitej

Około połowy kwietnia następuje prawdziwa eksplozja zieleni. Na początek rozwijają się liście kasztanowca zwyczajnego (zdj. 1) i niektórych topól balsamicznych (np. 'Androscoggin' - zdj. 2). Intensywnie jaskrawozielony kolor emitują także wiązy, głównie jednak nie z powodu z powodu nierozwiniętych jeszcze liści, a dojrzewających skrzydlaków (na zdj. te u 3 wiązu górskiego). Niedługo potem rozwijają się liście brzozy brodawkowatej (4; tu także kwiaty), topoli kanadyjskiej odmiany 'Marilandica' (5) oraz klonów srebrzystego i zwyczajnego (6). W drugiej połowie kwietnia przychodzi kolej na liście wierzby iwy, klona jesionolistnego, derenia świdwy, jarząbu pospolitego (7), lipy szerokolistnej (8), gruszy pospolitej (9), kwiaty a zaraz potem (prawie równocześnie) liście dębów czerwonego i szypułkowego, liście leszczyny pospolitej (10), grabu pospolitego (11), lilaka pospolitego, jabłoni domowej, miłorzębu dwuklapowego (12) itd...

Młode liście kasztanowca zwyczajnego Liście topoli balsamicznej Młode owoce wiązu górskiego Kotki męskie brzozy brodawkowatej
Młode liście topoli czarnej Młode liście klonu zwyczajnego Jarząb pospolity - młode liście Młode liście lipy szerokolistnej
Młode liście gruszy pospolitej Młode liście leszczyny pospolitej Młode liście graba pospolitego Miłorząb dwuklapowy - młode liście

Nieco później, bo pod koniec kwietnia do ulistnionych drzew dołączają lipa drobnolistna (po lewej),
pozostałe klony (m.in. jawor - brak zdjęcia), buk zwyczajny (w środku), olsze czarna i szara (po prawej)
oraz wiele innych gatunków:
Młode liście lipy drobnolistnej Młode liście buka zwyczajnego Młode liście olszy szarej

Pod koniec kwietnia mamy już prawie całkowicie zazielenione drzewostany. Do pełnego kompletu brakuje tylko niewielu drzew, które rozwijają liście najpóźniej. W tym samym czasie następuje kilka istotnych faktów z punktu widzenia kolorystyki krajobrazu, mających związek z zakwitnięciem m.in. bardzo popularnych u nas wiśni i lilaków.

Wiśnia pospolita
Z popularnych, bardzo intensywnie kwitnących
pod koniec kwietnia drzew należy wymienić
(poza czereśniami i czeremchami)
przede wszystkim wiśnię pospolitą ()
oraz lilaka pospolitego ().
Lilak pospolity - kwiaty

Kwiatostany jesiona pensylwańskiego Mahonia ostrolistna - kwiaty
W tym samym czasie rozkwitają niepozorne kwiaty jesiona pensylwańskiego
oraz piękne, jaskrawożółte kwiaty mahonii ostrolistnej.