ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30
Licznik odwiedzin:
RZĄD
ŚLAZOWCE
(MALVALES)
ang. MALVALES
inne nazwy: malwowce
Zawiera:
ok. 4000 gatunków
w tym rodzimych w Polsce:
2 (drzewiaste)
Rodziny:
ŚLAZOWATE (MALVACEAE)
LIPOWATE (TILIACEAE)
...


█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Bardzo liczny gatunkowo i niezwykle zróżnicowany pod względem cech morfologicznych rząd klasy Rosopsida. Obejmuje 21 rodzin, w tym około 4000 gatunków.
█ W systemie APG II rząd ślazowców jest jeszcze liczniejszy - w 10 rodzinach gromadzi on aż ok. 6000 gatunków.

  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

Malwa
Główny rodzaj ślazowców
(od którego wywiedziona jest
nazwa rzędu) to malwa.


Z kolei najpopularniejszym
w Polsce drzewiastym
przedstawicielem rzędu jest lipa
(na zdj. l. szerokolistna).
Lipa szerokolistna

Ślazowce to rząd zawierający drzewa i krzewy liściaste oraz rośliny zielne. W większości są one związane z ciepłym klimatem stref tropikalnej i subtropikalnej; ich występowanie w strefie umiarkowanej jest znacznie ograniczone. Jednym z ciekawych drzew tu należących jest pochodzący z tropikalnych lasów Ameryki Południowej i Środkowej kakaowiec właściwy (Theobroma cacao) - wieczniezielone drzewo, z którego nasion produkuje się kakao. Z kolei rodzaj kola (Cola) obejmuje afrykańskie, także wieczniezielone drzewa, których zawierające kofeinę orzechy są od dawna używane do produkcji napojów orzeźwiających takich jak Coca-Cola (są one także bezpośrednio żute). Jednymi z najbardziej znanych na świecie drzew należących do rzędu ślazowców są baobaby (Adansonia). Te niezwykle długowieczne (nawet ponad 2000 lat), wieczniezielone, niezbyt wysokie (do 25m) afrykańskie drzewa charakteryzują się wyjątkowo grubym pniem, którego średnica osiąga 7(-11)m! W Polsce najbardziej znanym drzewiastym przedstawicielem rzędu ślazowców jest rodzaj lipa (Tilia) z dwoma rodzimymi gatunkami: lipą drobnolistną (T. cordata) i lipą szerokolistną (T. platyphyllos). Ze znanych roślin zielnych należy wymienić malwę (Alcea).

Rząd ślazowców obejmuje rośliny tak niezwykle zróżnicowane pod względem cech morfologicznych, że właściwie trudno w jego przypadku mówić o jakichś wspólnych cechach. Mamy tu bardzo różnorodne formy pokrojowe - od niewielkich roślin zielnych, po ogromne drzewa liściaste (takie jak baobaby). Także liście ślazowców mają bardzo zróżnicowany kształt, choć bardzo często są one dłoniaste lub sercowate. Kwiaty są najczęściej duże i pachnące (owadopylność), posiadają zachodzące na siebie płatki korony oraz kilka słupków o długiej szyjce. Pręciki czasami zrastają się nitkami w rurkę otaczającą słupek. Owocem jest najczęściej drobny orzeszek o zdrewniałej łupinie nasiennej.

/ →→
Liście ślazowców są zazwyczaj
sercowate lub dłoniaste,
a ich kwiaty atrakcyjne,
pachnące i bardzo miododajne.
Na zdjęciach liście i kwiaty
malwy różowej.
Liście malwy Kwiaty malwy