ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / (ROSOPSIDA) / ŚLAZOWCE / ŚLAZOWATE - LIPOWATE - ...
Licznik odwiedzin:
RODZINA
LIPOWATE
(TILIACEAE)
Zawiera:
400-700 gatunków
w tym rodzimych w Polsce:
2
Rodzaje:
Lipa (Tilia)
Juta (Corchorus)
...


█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Rodzina rzędu ślazowców (Malvales). Obejmuje około 50 rodzajów, w tym 400-500(700) gatunków.
█ W niektórych systemach rodzina lipowatych nie istnieje, a jej gatunki tworzą umieszczoną w rodzinie ślazowatych (Malvaceae) podrodzinę lipowych (Tilioideae).

  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

Lipowate to rodzina obejmująca przede wszystkim drzewa i krzewy liściaste a ponadto niewielką liczbę roślin zielnych. Rośliny te są związane z ciepłym klimatem obszarów tropikalnych i subtropikalnych. Wyjątkiem jest tu rodzaj lipa (Tilia), którego gatunki występują w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Dwa gatunki lipy - drobnolistna (T. cordata) i szerokolistna (T. platyphyllos) są jedynymi w Polsce rodzimymi przedstawicielami rodziny lipowatych.Najpopularniejszymi w Polsce drzewiastymi przedstawicielami rodziny lipowatych
są rodzime tu lipy drobnolistna i szerokolistna (na zdj. lipa drobnolistna).

Liście lipowatych są ustawione skrętolegle. Obupłciowe i owadopylne kwiaty posiadają przeważnie podwójny, 5-krotny okwiat oraz liczne pręciki; są one najczęściej pachnące i miododajne. Owoce są zróżnicowane - mogą to być drobne orzeszki o stosunkowo grubej, czasem zdrewniałej łupinie nasiennej, rozłupnie lub pestkowce.


/ →→
Obupłciowe kwiaty lipowatych posiadają podwójny, 5-krotny okwiat
oraz liczne pręciki. Są one zazwyczaj pachnące i bardzo miododajne.
Owocami są najczęściej drobne orzeszki o zdrewniałej łupinie nasiennej.
(Na zdjęciach kwiaty lipy szerokolistnej i owoce lipy drobnolistnej.)