ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30
Systematyka:
/ ROŚLINY / GLAUKOCYSTOFITY - KRASNOROSTY - ZIELENICE - MSZAKI - NACZYNIOWE
Licznik odwiedzin:
Na Ziemi od:
~450 mln lat
PODKRÓLESTWO
NACZYNIOWE
(TRACHEOBIONTA)
ang. VASCULAR PLANTS
inne nazwy: rośliny lądowe
Zawiera:
300-400 tysięcy
gatunków

Nadgromady, gromady:
+PSYLOFITY(*) (PSILOPHYTA)
WIDŁAKOWE (LYCOPODIOPHYTA)
SKRZYPOWE (EQUISETOPHYTA)
PAPROCIOWE (PTERIDOPHYTA)
NASIENNE (SPERMATOPHYTA)
...


█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Naczyniowe - inaczej rośliny lądowe - to podkrólestwo obejmujące najważniejsze gromady królestwa roślin (Plantae). Liczbę gatunków roślin naczyniowych szacuje się na 300-400 tysięcy. Naczyniowe dzielą się na olbrzymią nadgromadę roślin nasiennych (Spermatophyta), obejmującą rośliny najwyżej rozwinięte, rozmnażające się za pomocą nasion (w tym wszystkie drzewa i krzewy oraz ogromną większość roślin zielnych) oraz paprotniki - grupę około 11 tysięcy gatunków, złożoną z kilku niewielkich, prymitywnych gromad i zawierającą wyłącznie rośliny zarodnikowe. Jak już wyżej wspomniano, do roślin nasiennych należą wszystkie żyjące obecnie drzewa i krzewy; jednostkę tę omówimy zatem dokładniej w następnym rozdziale. Jeśli zaś chodzi o paprotniki, to w ich skład wchodzą następujące grupy roślin: psylofity (Psilophyta(*)) - klad obejmujący wyłącznie rośliny kopalne oraz trzy gromady: widłakowe (Lycopodiophyta), skrzypowe (Equisetophyta) i paprociowe (Pteridophyta) - gromady zawierające obok roślin wymarłych także rośliny jeszcze żyjące, ale będące dziś żywymi skamielinami. Spośród w/w paprotników drzewiasty pokrój posiadają obecnie jedynie bardzo już zresztą nieliczne paprocie drzewiaste (drzewiaste widłaki i skrzypy wymarły ponad 200 milionów lat temu).
__________________________________
(*) Psylofity są kladem parafiletycznym składającym się z gromad ryniofitów (Rhyniophyta), trymerofitów (Trimerophyta) i zosterofilofitów (Zosterophyllophyta).


  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

Na początek podajmy uproszczoną definicję roślin naczyniowych:

Naczyniowe to inaczej rośliny lądowe, a więc takie, u których wykształciła się
tkanka przewodząca wodę i produkty fotosyntezy - tzw. tkanka naczyniowa.

Do roślin naczyniowych należą wszystkie drzewa i krzewy oraz ogromna większość roślin zielnych. Ich cechy morfologiczne są zależne od niższych jednostek systematycznych.

Rośliny naczyniowe
Dzięki swojej budowie rośliny naczyniowe doskonale opanowały ląd.