ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30

 5.2.1.2. Pomiary

Licznik odwiedzin:

Końcowa wysokość
Przyrost wysokości
Względny przyrost wysokości
Maksymalne tempo przyrostu wysokości
Końcowy obwód pnia
Przyrost obwodu pnia
Względny przyrost obwodu pnia
Maksymalne tempo przyrostu obwodu pnia