ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30

Klucz do oznaczania drzew i krzewów - iglaste

Licznik odwiedzin:

2.1. Iglaste

1. ILOŚĆ IGIEŁ NA KRÓTKOPĘDACH

2. USTAWIENIE I ROZMIESZCZENIE IGIEŁ, KONTENERY NASION

3. PASKI NA WIERZCHU IGIEŁ

4. PRZEKRÓJ IGIEŁ, CZY KŁUJĄCE

5. KOLOR I ZAOSTRZENIE IGIEŁ, OWŁOSIENIE PĘDÓW, DŁUGOŚĆ SZYSZEK

6. TWARDOŚĆ I KOLOR IGIEŁ, ICH OPADANIE NA ZIMĘ, KONTENERY NASION

7. KSZTAŁT PNIA, UKŁAD GAŁĘZI, KORZENIE ODDECHOWE

8. SZYSZKI, PODSTAWA IGIEŁ

9. ROZMIARY IGIEŁ I SZYSZEK, DODATKOWE

10. PĄKI

11. KORA

12. WYGIĘCIE IGIEŁ

21. DRZEWO CZY KRZEW

22. DŁUGOŚĆ IGIEŁ I KOLOR KORY

23. DŁUGOŚĆ IGIEŁ

24. SZTYWNOŚĆ, KOLOR I DŁUGOŚĆ IGIEŁ, INNE

25. KSZTAŁT KORONY I SZYSZEK

41. KOLOR I ZAPACH PĘDÓW I WIELKOŚĆ SZYSZEK

61. SZTYWNOŚĆ, SKRĘCENIE I DŁUGOŚĆ IGIEŁ

62. DŁUGOŚĆ, SKRĘCENIE I KOLOR IGIEŁ

63. ZWISANIE I DŁUGOŚĆ IGIEŁ, ŁUSKI NASIENNE SZYSZEK

81. SZTYWNOŚĆ IGIEŁ

82. WIELKOŚĆ SZYSZEK ŻEŃSKICH, IGŁY

83. ODGIĘCIE ŁUSEK NASIENNYCH SZYSZEK, KOLOR I OWOSZCZENIE PĘDÓW

84. ILOŚĆ I GRUBOŚĆ ŁUSEK NASIENNYCH W SZYSZKACH

85. DŁUGOŚĆ I KOLOR IGIEŁ, KSZTAŁT I ROZMIARY SZYSZEK