ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2023-04-02

Galeria zdjęć - organy - kora

Licznik odwiedzin:

Niniejsza (pod)galeria stanowi jedn± z czę¶ci głównej galerii zdjęć wykonanych przez autora strony. Każde zdjęcie zostało opisane w postaci 'dymku' uwidaczniaj±cego się po najechaniu wskaĽnikiem myszy na obszar miniaturki. Niektóre miniaturki mog± być powiększane przez ich klikanie.

Bo?odrzew gruczoczowaty - m?oda kora Kora brzozy brodawkowatej Kora bioty wschodniej
Kora młodej topoli NE 42 (Hybrydy 275) Kora topoli osiki Kora młodej topoli Androscoggin
Kora młodego orzecha włoskiego
Kora graba pospolitego Kora graba pospolitego Kora graba pospolitego
Buczyna Kora buka pospolitego Kora buka
Kora młodego jesiona wyniosłego Kora młodej jodły pospolitej
Młoda kora klona jawora
Młode pędy derenia ¶widwy Forsycja po¶rednia - p±ki
Kora olszy szarej Kora buka zwyczajnego
Kora topoli białej Kora topoli osiki Kora topoli szarej
Czeremcha zwyczajna - kora Wi¶nia ptasia - kora
Kora glediczji trójcierniowej Kora orzecha włoskiego Kora orzecha szarego
Kora jesiona wyniosłego Kora jesiona wyniosłego Kora klona zwyczajnego
Kora dębu szypułkowego Kora dębu bezszypułkowego Kora dębu czerwonego
Lipa szerokolistna - kora
Kora topoli włoskiej Kora topoli czarnej Kora topoli kanadyjskiej
Kora ¶wierka pospolitego Kora młodej sosny czarnej
Kora sosny czarnej Kora sosny zwyczajnej Kora sosny zwyczajnej
Kora klona jawora Kora platana klonolistnego Kora platana klonolistnego
Kora platana klonolistnego Kora platana klonolistnego
Kora jałowca pospolitego Kora brzozy dahurskiej Korowina cisa pospolitego
Kolce glediczji trójcierniowej Kolce glediczji trójcierniowej Hiszpania, Chorisia speciosa - kora