ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30

Dopasowanie drzew i krzewów - dane

Licznik odwiedzin:


Tabela cech drzew i krzewów, na podstawie której program wylicza dopasowanie:

Prośba o nadsyłanie uwag dotyczących pustych (brak danych) lub nieprawidłowych wartości cech!
Uwagi te proszę przysyłać na adres nk4pgpl@gmail.com. Z góry dziękuję!


Gatunek Preferowany typ gleby Wystarczająca zasobność gleby Preferowana wilgotność gleby Preferowany odczyn pH gleby Światłolubność Mrozoodporność Odporność na zanieczyszczenia Tempo wzrostu Długowieczność Maks. wysokość (w Polsce) Maks. szerokość korony Głębokość korzeni Atrakcyjność ogólna Gatunek zimozielony Atrakcyjność kolorystyczna wiosną Dominujący kolor wiosną Atrakcyjność kolorystyczna latem Dominujący kolor latem Atrakcyjność kolorystyczna jesienią Dominujący kolor jesienią Atrakcyjność kolorystyczna zimą Dominujący kolor zimą Czy jadalny Czy trujący
bez czarny ciężka (gliniasta) bardzo mała duża 9 średnia średnia duża bardzo duże mała
(50-150 lat)
bardzo mała
(5-10m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
mała średnia nie średnia zielony średnia zielony duża czarny średnia szary (popielaty) tak tak
bluszcz pospolity średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) duża duża 9 mała średnia małe duża
(300-600 lat)
średnia tak średnia ciemnozielony średnia ciemnozielony średnia ciemnozielony średnia ciemnozielony nie tak
bozodrzew gruczołkowaty lekka (piaszczysta) duża średnia duża średnia wybitnie duża bardzo duże mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
średnia
(8-12m)
mała duża nie średnia czerwony średnia zielony średnia zielony mała szary (popielaty) nie nie
brzoza brodawkowata lekka (piaszczysta) bardzo mała mała bardzo duża wybitnie duża bardzo duża bardzo duże mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
mała
(5-8m)
średnia bardzo duża nie bardzo duża jasnozielony bardzo duża zielony bardzo duża żółty bardzo duża biały nie nie
buk zwyczajny lekka (piaszczysta) bardzo duża duża 8 bardzo mała mała duża małe duża
(300-600 lat)
duża
(25-35m)
bardzo duża
(16-20m)
duża bardzo duża nie bardzo duża jasnozielony średnia zielony wybitnie duża rudy duża szary (popielaty) nie nie
bukszpan wieczniezielony średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) średnia 9 bardzo mała duża bardzo duża wybitnie małe duża
(300-600 lat)
wybitnie mała
(poniżej 5m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
duża tak duża jasnozielony duża ciemnozielony duża ciemnozielony duża ciemnozielony nie tak
cis pospolity duża duża wybitnie mała mała wybitnie małe bardzo duża
(600-1000 lat)
mała
(10-15m)
mała
(5-8m)
duża duża tak średnia jasnozielony duża ciemnozielony średnia ciemnozielony średnia ciemnozielony nie tak
cyprys wieczniezielony lekka (piaszczysta) średnia bardzo mała bardzo duża wybitnie mała małe bardzo duża
(600-1000 lat)
duża
(25-35m)
bardzo mała
(2.5-5m)
bardzo duża bardzo duża tak średnia zielony średnia ciemnozielony duża złoty średnia ciemnozielony nie nie
cyprysik groszkowy średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) duża duża 6 duża średnia duża małe duża
(300-600 lat)
średnia
(15-25m)
mała
(5-8m)
mała duża tak duża zielony duża zielony duża zielony duża zielony nie nie
czeremcha zwyczajna ciężka (gliniasta) duża duża średnia średnia duże mała
(50-150 lat)
mała
(10-15m)
średnia
(8-12m)
mała duża nie duża biały duża zielony średnia żółty bardzo mała brązowy tak nie
dab czerwony średnia duża duża duża duże średnia
(150-300 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
duża bardzo duża nie średnia jasnozielony średnia zielony bardzo duża czerwony bardzo mała szary (popielaty) nie nie
dab szypułkowy średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) bardzo duża duża 8 duża duża małe bardzo duża
(600-1000 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
bardzo duża bardzo duża nie duża jasnozielony średnia ciemnozielony duża żółty bardzo mała czarny nie nie
daglezja zielona duża średnia 6 średnia średnia mała duże bardzo duża
(600-1000 lat)
wybitnie duża
(powyżej 50m)
średnia
(8-12m)
duża tak średnia jasnozielony średnia zielony średnia zielony średnia zielony nie nie
deren jadalny mała mała 6 duża duża duża małe mała
(50-150 lat)
bardzo mała
(5-10m)
mała
(5-8m)
mała duża nie bardzo duża żółty średnia zielony duża bordowy bardzo mała szary (popielaty) tak nie
deren świdwa lekka (piaszczysta) mała duża 8 średnia bardzo duża małe wybitnie mała
(poniżej 5m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
mała duża nie średnia zielony średnia zielony bardzo duża bordowy bardzo duża czerwony nie tak
forsycja pośrednia lekka (piaszczysta) duża duża duża średnia duża duże mała
(50-150 lat)
wybitnie mała
(poniżej 5m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
mała bardzo duża nie wybitnie duża żółty średnia zielony średnia żółty wybitnie mała brązowy nie nie
glediczja trójcierniowa mała duża duża bardzo duża bardzo duża duże mała
(50-150 lat)
duża
(25-35m)
średnia
(8-12m)
duża bardzo duża nie średnia jasnozielony średnia zielony duża żółty duża czerwony nie nie
glog jednoszyjkowy średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) mała mała 9 duża duża duża małe średnia
(150-300 lat)
bardzo mała
(5-10m)
bardzo mała
(2.5-5m)
duża duża nie średnia zielony średnia ciemnozielony duża czerwony bardzo mała brązowy tak nie
grab pospolity średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) średnia duża 8 mała duża średnie średnia
(150-300 lat)
średnia
(15-25m)
średnia
(8-12m)
duża duża nie duża jasnozielony średnia zielony duża żółty duża srebrzysty nie nie
grusza pospolita duża duża duża średnia średnie średnia
(150-300 lat)
średnia
(15-25m)
mała
(5-8m)
średnia średnia nie duża biały średnia zielony średnia żółty mała czarny tak nie
jablon domowa duża duża 9 duża duża małe mała
(50-150 lat)
bardzo mała
(5-10m)
mała
(5-8m)
mała duża nie duża różowy średnia zielony średnia czerwony bardzo mała szary (popielaty) tak nie
jalowiec pospolity lekka (piaszczysta) wybitnie mała bardzo mała 5 wybitnie duża bardzo duża bardzo małe średnia
(150-300 lat)
bardzo mała
(5-10m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
średnia tak średnia zielony średnia zielony średnia zielony średnia zielony nie nie
jarzab pospolity bardzo mała średnia duża bardzo duża średnie mała
(50-150 lat)
mała
(10-15m)
mała
(5-8m)
duża duża nie średnia jasnozielony średnia zielony bardzo duża pomarańczowy duża pomarańczowy tak nie
jarzab szwedzki mała bardzo duża duża małe mała
(50-150 lat)
mała
(10-15m)
mała
(5-8m)
duża bardzo duża nie średnia jasnozielony duża ciemnozielony bardzo duża czerwony duża czerwony nie nie
jesion pensylwański średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) bardzo mała bardzo duża bardzo duża bardzo duża duże mała
(50-150 lat)
mała
(10-15m)
mała
(5-8m)
duża bardzo duża nie średnia zielony średnia zielony wybitnie duża żółty mała brązowy nie nie
jesion wyniosły średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) duża bardzo duża duża duża duża duże średnia
(150-300 lat)
bardzo duża
(35-50m)
średnia
(8-12m)
duża średnia nie średnia jasnozielony średnia zielony średnia zielony duża srebrzysty nie nie
jodla pospolita średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) bardzo duża duża bardzo mała średnia wybitnie mała bardzo małe duża
(300-600 lat)
wybitnie duża
(powyżej 50m)
mała
(5-8m)
duża duża tak duża jasnozielony średnia zielony średnia zielony średnia zielony nie nie
kasztanowiec zwyczajny ciężka (gliniasta) duża duża duża bardzo duża bardzo mała duże średnia
(150-300 lat)
średnia
(15-25m)
duża
(12-16m)
mała bardzo duża nie bardzo duża biały duża ciemnozielony duża rudy mała czarny nie nie
klon jawor duża duża bardzo duża duża średnie duża
(300-600 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
duża średnia nie średnia jasnozielony średnia zielony średnia żółty bardzo mała szary (popielaty) nie nie
klon jesionolistny średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) wybitnie mała bardzo duża bardzo duża duża bardzo duża duże mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
duża
(12-16m)
duża średnia nie duża jasnozielony średnia jasnozielony duża żółty bardzo mała brązowy nie nie
klon polny lekka (piaszczysta) mała średnia 8 średnia duża bardzo duża małe mała
(50-150 lat)
mała
(10-15m)
mała
(5-8m)
mała średnia nie duża jasnozielony średnia ciemnozielony duża żółty bardzo mała czarny nie nie
klon srebrzysty duża bardzo duża bardzo duża bardzo duża duża bardzo duże mała
(50-150 lat)
duża
(25-35m)
bardzo duża
(16-20m)
mała bardzo duża nie średnia rudy bardzo duża zielony duża żółty mała szary (popielaty) nie nie
klon zwyczajny duża duża 9 średnia duża wybitnie duża duże średnia
(150-300 lat)
średnia
(15-25m)
średnia
(8-12m)
średnia bardzo duża nie bardzo duża żółty średnia zielony wybitnie duża żółty bardzo mała czarny nie nie
leszczyna pospolita bardzo mała duża bardzo duża duża małe mała
(50-150 lat)
bardzo mała
(5-10m)
bardzo mała
(2.5-5m)
mała średnia nie duża żółty średnia zielony duża żółty mała brązowy tak nie
leszczyna turecka mała bardzo duża średnia bardzo duża małe średnia
(150-300 lat)
średnia
(15-25m)
mała
(5-8m)
średnia duża nie średnia jasnozielony średnia ciemnozielony duża żółty mała szary (popielaty) tak nie
ligustr pospolity bardzo duża mała duża duża bardzo duża małe bardzo mała
(25-50 lat)
wybitnie mała
(poniżej 5m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
mała duża nie średnia zielony duża zielony średnia zielony bardzo mała szary (popielaty) nie tak
lilak pospolity mała mała duża duża bardzo małe mała
(50-150 lat)
bardzo mała
(5-10m)
bardzo mała
(2.5-5m)
mała bardzo duża nie wybitnie duża fioletowy średnia zielony mała zielony bardzo mała szary (popielaty) nie nie
lipa drobnolistna średnia duża średnia bardzo duża mała średnie duża
(300-600 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
duża duża nie duża żółty średnia zielony duża żółty bardzo mała czarny nie nie
lipa szerokolistna lekka (piaszczysta) duża duża mała duża mała duże duża
(300-600 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
duża duża nie duża żółty średnia zielony duża żółty bardzo mała szary (popielaty) nie nie
magnolia pośrednia średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) bardzo duża średnia 5 duża bardzo mała mała bardzo małe mała
(50-150 lat)
bardzo mała
(5-10m)
średnia
(8-12m)
duża wybitnie duża nie wybitnie duża różowy średnia jasnozielony średnia żółty bardzo mała szary (popielaty) nie nie
mahonia ostrolistna mała duża 6 bardzo mała bardzo duża bardzo małe wybitnie mała
(poniżej 5m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
mała bardzo duża tak bardzo duża żółty duża ciemnozielony wybitnie duża niebieski średnia zielony nie nie
metasekwoja chińska ciężka (gliniasta) średnia bardzo duża bardzo duża duża duża bardzo duże bardzo duża
(600-1000 lat)
duża
(25-35m)
średnia
(8-12m)
mała bardzo duża nie duża jasnozielony duża jasnozielony duża rudy średnia pomarańczowy nie nie
milorzab dwuklapowy mała bardzo duża duża wybitnie duża małe wybitnie duża
(powyżej 1000 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
bardzo duża wybitnie duża nie duża jasnozielony średnia zielony bardzo duża żółty bardzo mała szary (popielaty) nie nie
modrzew europejski duża średnia 8 duża duża mała duże duża
(300-600 lat)
bardzo duża
(35-50m)
średnia
(8-12m)
duża bardzo duża nie bardzo duża jasnozielony duża zielony bardzo duża żółty bardzo mała szary (popielaty) nie nie
morwa biała bardzo mała duża mała duża duże średnia
(150-300 lat)
mała
(10-15m)
średnia
(8-12m)
duża bardzo duża nie duża jasnozielony duża ciemnozielony bardzo duża żółty mała brązowy tak nie
olsza czarna bardzo mała wybitnie duża duża bardzo duża duże mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
mała
(5-8m)
wybitnie duża duża nie duża rudy średnia zielony mała zielony mała czarny nie nie
olsza szara lekka (piaszczysta) wybitnie mała bardzo duża duża bardzo duża duże mała
(50-150 lat)
mała
(10-15m)
mała
(5-8m)
średnia średnia nie duża jasnozielony średnia zielony mała zielony średnia szary (popielaty) nie nie
olsza zielona lekka (piaszczysta) bardzo mała duża duża wybitnie duża duże mała
(50-150 lat)
wybitnie mała
(poniżej 5m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
mała średnia nie duża ciemnozielony średnia zielony mała zielony mała brązowy nie nie
orzech włoski duża mała bardzo duża średnia duże duża
(300-600 lat)
średnia
(15-25m)
duża
(12-16m)
duża bardzo duża nie średnia czerwony średnia zielony duża żółty średnia szary (popielaty) tak nie
perelkowiec japoński duża średnia 8 duża mała bardzo duża małe mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
duża
(12-16m)
bardzo duża nie duża żółty duża ciemnozielony bardzo duża żółty bardzo mała szary (popielaty) nie tak
platan klonolistny duża duża duża średnia bardzo duża duże duża
(300-600 lat)
duża
(25-35m)
wybitnie duża
(powyżej 20m)
duża wybitnie duża nie średnia kremowy duża zielony duża żółty bardzo duża kremowy nie nie
robinia akacjowa lekka (piaszczysta) wybitnie mała bardzo mała bardzo duża bardzo duża duże średnia
(150-300 lat)
średnia
(15-25m)
średnia
(8-12m)
duża bardzo duża nie średnia jasnozielony duża zielony duża żółty mała brązowy nie tak
skrzydlorzech kaukaski bardzo duża bardzo duża średnia duże średnia
(150-300 lat)
średnia
(15-25m)
duża
(12-16m)
mała bardzo duża nie średnia zielony duża ciemnozielony duża żółty mała szary (popielaty) nie nie
sliwa domowa ciężka (gliniasta) średnia średnia duża bardzo duża małe wybitnie mała
(poniżej 25 lat)
bardzo mała
(5-10m)
mała
(5-8m)
bardzo mała duża nie średnia zielony średnia zielony duża żółty bardzo mała czarny tak nie
sosna górska średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) bardzo mała średnia duża wybitnie duża bardzo małe mała
(50-150 lat)
wybitnie mała
(poniżej 5m)
wybitnie mała
(poniżej 2.5m)
bardzo duża średnia tak średnia zielony średnia zielony średnia zielony średnia zielony nie nie
sosna zwyczajna średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) bardzo mała bardzo mała duża duża duże duża
(300-600 lat)
duża
(25-35m)
średnia
(8-12m)
wybitnie duża duża tak średnia zielony średnia zielony średnia zielony średnia zielony nie nie
sumak octowiec wybitnie mała bardzo mała bardzo duża bardzo duża bardzo duża duże wybitnie mała
(poniżej 25 lat)
bardzo mała
(5-10m)
średnia
(8-12m)
bardzo mała bardzo duża nie mała zielony duża ciemnozielony wybitnie duża pomarańczowy duża rudy nie nie
surmia bignoniowa mała średnia bardzo duża mała średnie mała
(50-150 lat)
mała
(10-15m)
średnia
(8-12m)
bardzo duża nie bardzo duża biały duża jasnozielony średnia żółty bardzo mała brązowy nie nie
surmia wielkokwiatowa mała duża 5 bardzo duża duża średnie mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
duża
(12-16m)
bardzo duża nie bardzo duża biały duża jasnozielony średnia żółty mała brązowy nie nie
swierk kłujący średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) średnia duża duża duża średnia średnie duża
(300-600 lat)
średnia
(15-25m)
średnia
(8-12m)
średnia bardzo duża tak bardzo duża niebieski bardzo duża niebieski bardzo duża niebieski bardzo duża niebieski nie nie
swierk pospolity średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) duża duża 5 średnia bardzo duża wybitnie mała średnie średnia
(150-300 lat)
bardzo duża
(35-50m)
średnia
(8-12m)
bardzo mała średnia tak średnia jasnozielony średnia ciemnozielony średnia ciemnozielony średnia ciemnozielony nie nie
topola balsamiczne mała bardzo duża duża duża średnia wybitnie duże mała
(50-150 lat)
duża
(25-35m)
średnia
(8-12m)
mała duża nie bardzo duża jasnozielony duża ciemnozielony bardzo duża żółty mała szary (popielaty) nie nie
topola biała lekka (piaszczysta) bardzo mała duża bardzo duża bardzo duża wybitnie duże średnia
(150-300 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
średnia bardzo duża nie średnia jasnozielony duża ciemnozielony duża żółty bardzo duża biały nie nie
topola czarna ciężka (gliniasta) wybitnie duża duża bardzo duża wybitnie duże średnia
(150-300 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
średnia duża nie duża jasnozielony średnia zielony średnia żółty bardzo mała czarny nie nie
topola kanadyjska mała duża bardzo duża bardzo duża bardzo duża wybitnie duże mała
(50-150 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
mała duża nie średnia brązowy średnia zielony duża żółty mała szary (popielaty) nie nie
topola osika lekka (piaszczysta) wybitnie mała duża bardzo duża bardzo duża bardzo duża wybitnie duże mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
średnia
(8-12m)
bardzo duża duża nie duża jasnozielony średnia zielony bardzo duża żółty mała jasnozielony nie nie
topola szara bardzo mała duża bardzo duża bardzo duża wybitnie duże mała
(50-150 lat)
duża
(25-35m)
średnia
(8-12m)
mała średnia nie średnia jasnozielony średnia ciemnozielony duża żółty średnia szary (popielaty) nie nie
topola włoska mała duża duża bardzo duża średnia wybitnie duże mała
(50-150 lat)
duża
(25-35m)
bardzo mała
(2.5-5m)
mała bardzo duża nie średnia zielony średnia zielony średnia żółty bardzo mała szary (popielaty) nie nie
tulipanowiec amerykanski średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) duża średnia 6 bardzo duża duża duże duża
(300-600 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
duża wybitnie duża nie duża jasnozielony duża ciemnozielony bardzo duża żółty bardzo mała brązowy nie nie
wiaz górski lekka (piaszczysta) duża duża 9 mała bardzo duża małe duża
(300-600 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
duża duża nie średnia zielony duża ciemnozielony duża żółty bardzo mała brązowy nie nie
wiaz polny bardzo mała średnia 9 duża duża małe średnia
(150-300 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
duża średnia nie średnia jasnozielony średnia zielony duża żółty bardzo mała szary (popielaty) nie nie
wiaz szypułkowy mała duża średnia bardzo duża bardzo duże średnia
(150-300 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
duża duża nie średnia jasnozielony średnia zielony duża żółty mała szary (popielaty) nie nie
wierzba biała mała bardzo duża duża duża wybitnie duże mała
(50-150 lat)
duża
(25-35m)
duża
(12-16m)
mała duża nie średnia jasnozielony średnia zielony średnia żółty bardzo mała szary (popielaty) nie nie
wierzba iwa bardzo mała średnia duża bardzo duża bardzo duże bardzo mała
(25-50 lat)
mała
(10-15m)
mała
(5-8m)
duża nie średnia jasnozielony średnia zielony średnia żółty bardzo mała brązowy nie nie
wierzba płacząca mała bardzo duża duża duża wybitnie duże mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
duża
(12-16m)
mała wybitnie duża nie bardzo duża żółty średnia zielony duża żółty duża żółty nie nie
wisnia pospolita duża średnia duża duża małe bardzo mała
(5-10m)
bardzo mała
(2.5-5m)
mała duża nie bardzo duża biały średnia zielony duża żółty mała brązowy tak nie
wisnia ptasia ciężka (gliniasta) duża duża duża duża mała
(50-150 lat)
średnia
(15-25m)
mała
(5-8m)
mała duża nie bardzo duża biały średnia zielony duża pomarańczowy mała brązowy tak nie
zlotokap zwyczajny duża średnia bardzo duża średnia duże mała
(50-150 lat)
bardzo mała
(5-10m)
bardzo mała
(2.5-5m)
mała wybitnie duża nie średnia jasnozielony duża zielony średnia zielony bardzo mała szary (popielaty) nie tak
zywotnik zachodni średnia (piaszczysto-gliniasta, ilasta) średnia duża 9 średnia duża duża małe bardzo duża
(600-1000 lat)
średnia
(15-25m)
mała
(5-8m)
mała duża tak średnia zielony średnia ciemnozielony średnia ciemnozielony mała ciemnozielony nie tak