Galeria zdjęć

Powrót

Lipa szerokolistna - pokrój Lipa szerokolistna - pokrój
Lipa szerokolistna - pokrój Pień lipy szerokolistnej Lipa szerokolistna - pień
Potężna lipa szerokolistna - pokrój Kora lipy szerokolistnej
Pień lipy szerokolistnej
Kora młodej lipy szerokolistnej Kora lipy szerokolistnej Kora lipy szerokolistnej
Pąki lipy szerokolistnej Młode liście lipy szerokolistnej Liście lipy szerokolistnej Liście lipy szerokolistnej
Kwiaty lipy szerokolistnej Kwiaty lipy szerokolistnej Kwiaty lipy szerokolistnej
Owoce lipy szerokolistnej Owoce lipy szerokolistnej

  Wybrane okazy

Lipa w Czarnym Potoku w gm. Łącko w woj. małopolskim. Obwód pnia 8.74m (Φ 2.78m; PG, 2013). Rosnąca przy drewnianym kościele w niewielkiej miejscowości Czarny Potok, ponad 500-letnia (wg. C. Pacyniaka) lipa jest najstarszą najgrubszą w naszym kraju lipą szerokolistną. Główny pień drzewa został z powodu wypróchnienia ucięty na wysokości ok. 5m i przykryty specjalnym dwupoziomowym daszkiem pokrytym gontem. W pozostałym odziomku pnia mieści się duża dziupla, a w podłużnej szczelinie umieszczono podświetlaną kapliczkę szafkową z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Rekordowa lipa w Czarnym Potoku Rekordowa lipa w Czarnym Potoku Rekordowa lipa w Czarnym Potoku