ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2014-03-15

Ogród moich rodziców - drzewa - przegląd - 2005

Licznik odwiedzin:Rok 2005


Nie minęły nawet dwa lata
od wykonania poprzednich zdjęć,
a z małego drzewka topoli balsamicznej
robi się już prawdziwe drzewo :).
Ależ ona szybko rośnie!
I jaką ma piękną korę...

3 sierpnia 2005 miała miejsce ogromna wichura. Potężna siła wiatru niemiłosiernie wyginała brzozy i modrzewie. Wiatr wiał bardzo długo. Byłem pewien, że
111 wiele drzew nie przetrwa tego kataklizmu. Przetrwały wszystkie, choć niestety nie obyło się bez strat w postaci połamanych gałęzi i trwale wygiętych pni.

20 sierpnia 2005. Topola balsamiczna zaczyna prześcigać wysokością jesiony.

20 sierpnia 2005. Najwidoczniej niektóre drzewa zostały posadzone wraz z grzybnią :). Na razie mamy już koźlarze babki, maślaki żółte i zwyczajne,
a jak się okaże w następnych latach, dołączą do nich jeszcze inne gatunki (np. mleczaj rydz). Wygląda na to, że robi się tu prawdziwy las!

11 września 2005. W tym roku topola włoska
zakończyła swój szalony wzrost wynikiem 1.35m.
Jej roczny przyrost to 0.75m, co stanowi 125%
początkowej wysokości!


 Topole kanadyjskie i białe

16 października 2005. Nadszedł czas sadzenia kolejnych topól. Drzewka te - 4 topole białe i 3 kanadyjskie - wykopałem z nieużytków w pobliżu transformatorowni na Czyżynach w Krakowie. Niestety dwie z czterech topól białych nie przyjęły się. Pozostałe drzewka jak na razie mają się dobrze. Poniżej tabela z ich wysokości w funkcji czasu:

Rok Biała L Biała P Kanadyjska L Kanadyjska C Kanadyjska P
h dh vhmax h dh vhmax h dh vhmax h dh vhmax h dh vhmax
(m) (%) (cm/tydzień) (m) (%) (cm/tydzień) (m) (%) (cm/tydzień) (m) (%) (cm/tydzień) (m) (%) (cm/tydzień)
2006 0,68 0,91 1,750,31224,3 0,72
2007 1,81 2,38 3,121,377813,1 2,33
2008 3,701,8910414,8 3,901,526421,0 5,402,287328,0 3,601,275516,8
2009 5,101,403829,2 5,201,303310,4 6,851,452721,9 4,250,65183,0
2010 4,40-0,70(*)-14(*) 6,100,9017 8,501,652410,3
2011 5,901,5034 7,000,9015 9,801,301512,2 5,80
2012 7,701,803110,0 11,401,601614,0
gdzie: dh - roczny przyrost wysokości, vmax - maksymalne tempo wzrostu
(*) w 2010 r. drzewko złamało się pod ciężarem październikowego śniegu.

Wykonane pomiary po raz kolejny zdają się potwierdzać tezę, że topole są zdecydowanie najszybciej rosnącymi drzewami w naszej strefie klimatycznej. Jak widać z powyższej tabeli, maksymalny roczny przyrost wysokości młodych drzewek dochodzi do 2.3m(!) i może stanowić nawet ponad 160% początkowej wysokości! Oczywiście w miarę upływu lat przyrost względny (procentowy) gwałtownie maleje, chociaż przyrost bezwzględny (w metrach) może nadal rosnąć. Potwierdzenie znajduje również zasada, że mieszańce rosną szybciej od gatunków rodzicielskich. Największy bezwzględny przyrost wysokości młodych drzewek w 2008 r. (2.28m) oraz analogiczny największy maksymalny przyrost względny w 2007 r. (162%) należał do topoli kanadyjskiej, a więc mieszańca topoli czarnej i topól amerykańskich. Równie spektakularne są chwilowe przyrosty wysokości. Zazwyczaj wynoszą one maksymalnie 15-20cm/tydzień, ale sporadycznie (np. u topól kanadyjskich) mogą dochodzić nawet do 30cm/tydzień!

Grupa topól kanadyjskich (topole oznaczone w tabeli jako L i C). Topola biała P.